تاریخ نمای حوزه هنری انقلاب اسلامی

حوزه هنری نهادی است که تاریخچه و سرگذشتی به بلندای انقلاب اسلامی دارد. درست در همان گرماگرم سال‌های منتهی به انقلاب 57، جمعی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان هسته اولیه نهادی هنری و انقلابی را بنا گذاشته و نام "حوزه هنر و اندیشه اسلامی" برآن گذاردند.ثمرات این نهالِ هنری روئیده از متن و بطن انقلاب، آنچنان زیاد شد که رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته لقب "امید هنر انقلاب" را به حوزه هنری بخشیدند. و پس از آن بود که رفته‌رفته این مجموعه بزرگ هنری به یک ابَرسازمان هنری و رسانه‌ای تبدیل شد و امروز با نام "حوزه هنری انقلاب اسلامی" شناخته می‌شود.1356

شکل گیری هسته اولیه حوزه هنری

بیشتر بخوانید


1357

حوزه هنری متولد می‌شود

بیشتر بخوانید


1358

شکل گیری دفتر آفرینش های ادبی

بیشتر بخوانید


1358

شکل گیری مرکز هنرهای نمایشی

بیشتر بخوانید


1358

اولین محفل؛ مرکز هنرهای تجسمی

بیشتر بخوانید


1358

«حصار در حصار» در تلویزیون

بیشتر بخوانید


1359

آغاز ریاست «محمدعلی زم» در حوزه هنری

بیشتر بخوانید


1360

تاسیس مرکز موسیقی

بیشتر بخوانید


1360

آغاز مدیریت حسام الدین سراج در مرکز موسیقی

بیشتر بخوانید


1360

شکل گیری هسته اولیه سازمان سینمایی

بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید