1360

شکل گیری هسته اولیه سازمان سینمایی

سازمان توسعهٔ سینمایی سوره در سال 1360 با ساخت فیلم‌های کوتاه شروع به کار کرد، اما از سال 1376 که به نام فعلی تغییر نام داد، به عنوان یکی از سازمان‌های فعال در عرصهٔ سینمای ایران شناخته شد.

 

اولین قدم‌های تشکیل سازمان سینمایی در حوزه هنری، سال 1360 برداشته شد؛ آغاز کار سازمان توسعه سینمایی سوره با ساخت فیلم‌های کوتاه. سازمانی که 16 سال فیلم ساخت، جلو آمد، در سال 1376 به «سازمان سینمایی حوزه هنری» تغییر نام داد و حالا سال‌هاست که اهالی سینما این نام را به یکی از فعالان اصلی سینمای ایران می‌شناسند.


اشخاص مرتبط