1358

اولین محفل؛ مرکز هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی قلب تپنده حوزه‌ هنری است در اولین روزهای تولد. مرکز هنرهای تجسمی را جوشش درونی هنرمندان در اولین روزهای انقلاب شکل می‌دهد. مرکزی که همراه با انقلاب جان می‌گیرد و اولین محفلی می‌شود که اهالی هنر را کنار هم جمع می‌کند؛ آن‌ها که به آرمان‌های انقلاب تعلق داشتند.