1358

«حصار در حصار» در تلویزیون

حصار در حصار نام یک تله تئاتر است که محسن مخملباف در سال 5٨ آن را ساخت و تحسین امام خمینی را در پی داشت. داستان آن از این قرار است که عده‌ای مارکسیست در زندان شاه عمیقاً درگیر مباحثه و جدل بی‌پایان در مورد انتخاب بهترین شیوه مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه هستند.

 

«حصار در حصار» سال 1358 از تلویزیون پخش شد. تله تئاتری که محسن مخملباف آن را ساخته بود داستان چند مارکسیست را در زندان‌های رژیم پهلوی روایت می‌کرد که در گیر و دار بحث درباره اندیشه‌های مارکسیستی و پیدا کردن بهترین راه برای مبارزه، باز شدن درهای زندان و پیروزی انقلاب را باور نداشتند. اثری که توانست تحسین امام خمینی(ره) را هم برانگیزد.


اشخاص مرتبط